Naukowy konsensus w sprawie bezpieczeństwa GMO dla zdrowia to kłamstwo!

Grupa ponad 85 naukowców z różnych stron świata wydała dzisiaj (21.10.13) oświadczenie, w którym protestuje przeciwko wprowadzaniu w błąd opinii publicznej informacjami, że rośliny GM i żywność zawierająca GMO są bezpieczne dla zdrowia.


Some rights reserved by Kate Cooper http://www.flickr.com/photos/kate_cooper/

Wystosowana przez European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, informacja prasowa w tej sprawie jest odpowiedzią wobec fałszywej propagandy głoszonej przez środowisko naukowców związanych z branżą GMO.

Jeden z sygnatariuszy, profesor Brian Wynne – jeden z głównych badaczy z Ośrodka „ESRC Centre for the Economic and Social Aspects of Genomics” w Wielkiej Brytanii, komentując oświadczenie, powiedział:

„Nie ma konsensusu wśród naukowców nad bezpieczeństwem dla zdrowia i środowiska naturalnego genetycznie modyfikowanych upraw i żywności zawierającej GMO. Takie stanowisko jest mylące i nieodpowiedzialne. Wiele najistotniejszych pytań zgłoszonych przez niezależnych naukowców w międzynarodowej literaturze naukowej pozostaje otwartych , dodatkowo przez lata nastąpiła ogromna nierównowaga w finansowaniu badań nad bezpieczeństwem biologicznym GMO – na korzyść badaczy związanych z instytucjami komercyjnie wspierającymi tę technologię.”

Ankiety wśród naukowców wykazały, że osoby, które otrzymały dofinansowanie z firm biotechnologicznych częściej wierzą, że uprawy GMO są bezpieczne dla środowiska, a niezależni naukowcy częściej podkreślają brak takiej pewności.

Inni sygnatariusze – w tym profesor C. Vyvyan Howard z University of Ulster – przypomnieli, że znaczna liczba badań sugeruje, iż genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność mogą być toksyczne lub alergiczne.

„Często twierdzi się, że miliony Amerykanów spożywają żywność z GMO bez żadnych złych skutków, ale większość takich produktów nie jest oznakowana i nie są prowadzone metodyczne badania epidemiologiczne dające możliwości dowiedzenia się, czy wzrost liczby chorób przewlekłych w tym kraju nie ma nic wspólnego z konsumpcją żywności zawierającej GMO.W związku z tym twierdzenie o bezpieczeństwie tej technologii nie ma podstaw naukowych.” – dodał prof. Howard.

21.10.2013. 18:38