Naturalne Geny

Celem kampanii jest dostarczenie społeczeństwu informacji na temat realnych i potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie w produkcji żywności.


Wychodząc z założenia, że obywatele mają prawo do swobodnego wyboru produktów żywnościowych, domagamy się wprowadzenia i uzupełnienia przepisów prawnych w taki sposób, by możliwe było jednoznaczne znakowanie żywności GM i tej, która jest wolna od modyfikacji. Zachęcamy do wspierania naszej akcji poprzez podpisywanie petycji na naszej stronie.

W ramach kampanii wydane zostały:Dowiedz się więcej o naszych działaniach!