Działania

23 czerwca 2009 r. godz. 10:00
Śniadanie prasowe w Instytucie Teatralnym w Warszawie

Inauguracja kampanii.

08-11 lipca 2009 r.
Slot Art Festival

Stoisko (koszulki, torby płócienne, naklejki, prasa, książki) promujące Kampanię „Naturalne Geny” i działania ISO. Prelekcje dla młodzieży, prezentacje multimedialne na temat GMO, czytelnia, pokazy filmów, konkursy dla osób zainteresowanych tematem.

30 Lipca 2009 r.
Konferencja prasowa w Łodzi

W siedzibie Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi (ul. Więckowskiego 33). Podczas spotkania będziemy promować nasze działania – jednym z nich jest zbiórka podpisów pod internetową petycją w sprawie znakowania żywności zawierającej składniki modyfikowane genetycznie.

31 lipca - 02 sierpnia 2009 r.
Festiwal Harmonii - Stacja Wolimierz

Zaprezentowanie naszej działalności w międzynarodowym gronie odwiedzających Stację Wolimierz. Podczas weekendu przedstawimy m.in. idee kampanii „Naturalne Geny” oraz przeprowadzimy zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie znakowania żywności zawierającej GMO. Dla najbardziej zainteresowanych nie zabraknie kampanijnych gadżetów.

22-23 sierpnia 2009 r.
Festiwal Smaków w Grucznie

Stoisko promujące Kampanię „Naturalne Geny” i działania ISO. Drugiego dnia Festiwalu Smaku w zaaranżowanym przez ISO Śniadaniu prasowym udział wezmą m.in. Jacek Szklarek – prezes Stowarzyszenia Slow Food Polska.
Notka po festiwalu.

4-6 września 2009 r.
Dożynki na Jasnej Górze

Stoisko informujące o kampanii wspólnie z Koalicją Polska Wolna od GMO. Udział w konferencji „Etyka w rolnictwie. Jaka jest przyszłość polskiego rolnictwa w czasach patentowania odmian nasion i zwierząt, genetycznie modyfikowanych upraw, niszczących życie środków chemicznych?”.
Notka po dożynkach.

Wrzesień 2009 r.
Wydanie płyty Naturalne Geny

Płyta zawiera zestaw filmów pokazujących prawdziwe oblicze Genetycznie Modyfikowanych Organizmów: „Ukryte zagrożenia w jedzeniu dla dzieci”, wykład Jeffrey'a Smith'a „Żywność modyfikowana genetycznie – Udokumentowane zagrożenie dla zdrowia”, „Nasiona prawdy” oraz „Ministerstwo ryżu”.

Wrzesień 2009 r.
Wydanie polskiej edycji książki „Świat według Monsanto

Książka autorstwa Marie-Monique Robin to potężna dawka informacji na temat polityki biotechnologicznego monopolisty – międzynarodowego koncernu Monsanto (posiadacza praw do ok. 90% organizmów modyfikowanych genetycznie na świecie). Publikacja zawiera dane nie tylko w kontekście GMO, ale również opisuje inne praktyki firmy, która znana jest z produkcji śmiertelnie niebezpiecznych środków chemicznych takich jak DDT, PCB czy Agent Orange.

23-25 października 2009 r.
Dni Naturalnej Żywności „Natura Food” w Łodzi

W naszym rodzinnym mieście obok gospodarstw ekologicznych, producentów żywności oraz innych organizacji pozarządowych będziemy obecni na ważnej imprezie promującej zdrową ekologiczną żywność. W programie m.in. panel dyskusyjny o GMO, pokaz filmu „Ukryte zagrożenia w jedzeniu dla dzieci”, promocja książki „Świat według Monsanto”.
Notka po Natura Food 2009.

16 Listopada 2009 r.:
Konferencje prasowe w czterech miastach Polski:

W Łodzi, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną przygotowane przez Instytut publikacje poświęcone GMO: raport ekspercki „GMO – z czym to się je?”, książka „Świat według Monsanto” oraz płyta zawierająca zestaw filmów pokazujących prawdziwe oblicze Genetycznie Modyfikowanych Organizmów.

18 Listopada 2009 r.:
Organizacja seminarium/konferencji naukowej

Adresatami wydarzenia będą głównie parlamentarzyści, środowisko naukowe, dziennikarze i organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką GMO.

21 Listopada 2009 r.
Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”

Pokazy filmów, m. in. „Ukryte zagrożenia w jedzeniu dla dzieci” oraz promocja kampanii Naturalne Geny. Prezentacja książki „Świat według Monsanto”, płyty Naturalne Geny oraz raporu „GMO – z czym to się je”.

Grudzień 2009 r.:

Konferencja prasowa podsumowująca kampanię Naturalne Geny.

Pomimo zakończenia działań w ramach kampanii Naturalne Geny, Instytut Spraw Obywatelskich nadal prowadzi szereg przedsięwzięć w temacie GMO. Poniżej znajdziecie krótkie sprawozdania z kilku najważniejszych.

24 lipca 2010 r.
Piknik dla Polski Wolnej od GMO w Łodzi

Piknik odbył się w Parku Staromiejskim w Łodzi i był częścią akcji organizowanej przez Koalicję „Polska Wolna od GMO”. W Łodzi współorganizował ją Instytut Spraw Obywatelskich. Celem prawie 100 piknikowych spotkań w całej Polsce było przedstawienie sytuacji dotyczącej Organizmów Modyfikowanych oraz wyrażenie sprzeciwu wobec planów dopuszczenia do legalnych upraw roślin modyfikowanych genetycznie w naszym kraju.

19 sierpnia 2010 r.
Warsztaty ekologiczne dla najpiękniejszych kobiet świata

EKOCENTRUM Międzynarodowej Koalicji Dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) w Stryszowie gościło i edukowało Najpiękniejsze Kobiety Świata. Jednym ze sponsorów wydarzenia był Instytut Spraw Obywatelskich oraz Kampania Naturalne Geny. Uczestniczki na zakończenie warsztatów otrzymały w prezencie torby z lnu z napisami „STOP GMO...wybieram NATURALNE GENY”, w których znajdowały się produkty ekologiczne oraz materiały edukacyjne”.

15-17 października 2010 r.
III Targi Naturalnej Żywności Natura Food

Partnerem merytorycznym imprezy został Instytut Spraw Obywatelskich oraz kampania Naturalne Geny. Wydarzenie odbyło się w hali Expo przy ul. Stefanowskiego w Łodzi. Przez trzy dni zespół kampanii Naturalne Geny zachęcał zwiedzających do aktywności obywatelskiej. Odwiedzający targi mogli m.in. podpisać się pod petycją w sprawie znakowania żywności zawierającej GMO oraz uzyskać informacje na temat kampanii społecznej „Naturalne Geny".

3 listopada 2010 r.
Polska bez rejestru upraw GMO - jemy obce geny

Pod takim hasłem w warszawskiej Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” odbyła się konferencja prasowa organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Naturalne geny”. Głównym prelegentem konferencji był Marek Kryda – ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich ds. genetycznie modyfikowanej żywności, który jest jednym z bohaterów reportaży o GMO wyemitowanych 27 października br. w telewizji TVN.

5 listopada 2010 r.
Skarga do Komisji Europejskiej

Instytut Spraw Obywatelskich wniósł skargę do Komisji Europejskiej o nieprzestrzeganie Prawa Wspólnotowego przez Rzeczpospolitą Polską. Zgodnie z treścią skargi Instytut Spraw Obywatelskich uważa, iż Polska nie egzekwuje przepisów unijnych dotyczących obowiązku monitorowania i kontrolowania uwolnionych i wprowadzanych do obrotu GMO.

20-22 listopada 2010 r.
Międzynarodowe Seminarium „Suwerenność i samowystarczalność żywnościowa, a rodzinne gospodarstwa”

Z okazji 10-letniej działalności ICPPC W Zakrzowie, przedstawiciele Instytutu Spraw Obywatelskich wzięli udział udział w spotkaniu, podczas którego uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z działaniami oraz projektami realizowanymi przez rolników z całej Polski i ze świata w myśl idei „Myśl globalnie, produkuj i jedz lokalnie”. Podczas konferencji swoje wykłady i prelekcje wygłosili specjaliści z różnych krajów, a efektem weekendowego spotkania było wypracowanie „Manifestu na rzecz rolnictwa i żywności XXI wieku. Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi.”

Kampania prowadzona jest we współpracy z „Koalicją Polska Wolna od GMO”, „Międzynarodową Koalicją Dla Ochrony Polskiej Wsi” i Fundacją Greenpeace.

14.12.2010. 11:55