O nas

Inicjatywa „Naturalne geny” jest koordynowana przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO). Instytut jest organizacją pożytku publicznego niezwiązaną z żadną partią polityczną czy grupą interesu. Misja INSPRO brzmi: Rozwijać, kształtować i promować postawy obywatelskie. Naszym marzeniem jest społeczeństwo, w którym obywatele są zaangażowani w życie publiczne, dbają o dobro wspólne, są świadomi swoich praw i obowiązków, mają do siebie nawzajem zaufanie oraz chcą i potrafią współpracować. Zasady, które przyświecają nam podczas działań to m.in. innowacyjność, niezależność, służba, przygoda, rzetelność, odwaga. Zamiast naprawiać skutki problemów zapobiegamy przyczynom ich powstawania. Robimy to, co robimy, po to żeby dać świadectwo. Zbigniew Herbert napisał kiedyś pięknie „[...] masz mało czasu trzeba dać świadectwo  ” i „[...] bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy  ”.

Celem inicjatywy „Naturalne geny” jest mobilizowanie konsumentów i rolników do obrony ich praw związanych z wytwarzaniem i sprzedażą żywności, np. prawa do obowiązkowego znakowania produktów, które zawierają organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). Uważamy, że żywność znajduje się w samym centrum walki o przyszłość demokracji. Tylko oddolny, prężny ruch konsumencki może zapobiec monopolizacji produkcji żywności przez międzynarodowe koncerny. Monopolizacji, która może prowadzić do utraty suwerenności państw.

Stało się! Dotychczasowy wysiłek wkładany w prowadzenie dwóch równoległych kampanii – „Naturalne Geny” oraz „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” - od teraz zastępujemy skupieniem się na jednej, mającej na celu wprowadzenie w Polsce systemu identyfikacji produktów spożywczych „bez GMO”. Więcej...